Welkom bij Jong en Jeugd

Specialistische dagopvang op maat in Amsterdam Zuidoost

06 2873 7173 info@jongenjeugd.nl

Opvang en ondersteuning aan Jong en Jeugd

In een huiselijke sfeer bieden wij opvang en ondersteuning aan Jong en Jeugd voor kinderen van 4 tot 14 jaar en het gezin. Jongeren en kinderen waarbij ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding. Daarnaast bieden wij ook hulp aan jongeren en kinderen die  extra aandacht nodig hebben en ontlast dienen te worden van de stressvolle/problematische thuissituatie.

Onze Diensten

Wij onderscheiden ons door de persoonlijke individuele aanpak én onze vorm van opvang in huiselijke sfeer. Dit om een “thuisgevoel” te creëren en te waken voor een “instelling” gevoel.

Specialistische dagopvang in een gestructureerd pedagogisch klimaat

Voorkom dat een situatie escaleert met een time-out

Preventieve logeermomenten om de ouder te ontzien

Onze locaties bieden de gelegenheid tot begeleide oefenmomenten

Lees meer

Doelgroep

Wij vangen voornamelijk kinderen/jongeren op die door de maatschappij gelabeld zijn als ‘speciaal of moeilijk opvoedbaar’ én de risicogroep waar ‘indirecte uithuisplaatsing’ dreigt. Kinderen in de leeftijdscategorie van 4-14 die in een stressvolle/problematische gezin situatie zitten worden preventief begeleid (uitzondering op brusjes die mogelijk ouder zijn dan de oorspronkelijke doelgroep).

Dit geldt vaak voor kinderen/jongeren met ouders met (multi-/psychiatrische)problematiek die met name hulp nodig hebben in het bieden van-, en houden aan dagelijkse structuur en in het voorzien in de basisbehoeften van het kind of de jongere.

Doel

Ons doel is het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving voor zowel de kinderen/jongeren als hun ouders en daarbij een eventuele uithuisplaatsing te voorkomen door deze vorm van opvang te bieden. Je kunt hierbij denken aan jongeren die thuis moeilijk te handhaven zijn maar ook jongeren die mogelijk onveilig ontwikkelen doordat ouders over onvoldoende opvoedvaardigheden beschikken.

Door gebruik te maken van onze opvang wordt de kans vergroot dat kind/jongere thuis kan blijven wonen doordat de ouders worden ontlast. De draagkracht wordt verlicht en draaglijk door de gedeelde verantwoordelijkheid. Er is een plan van aanpak op maat voor desbetreffende jongere en het gezin/netwerk én er wordt opvoedingsondersteuning geboden.

Lees meer over onze visie

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

adminHome