Specialistische dagopvang

Ons aanbod is gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een veilige ontwikkeling van het kind en ouders die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind. Ons aandeel is compenseren in een gestructureerd pedagogisch klimaat. Wij verwachten actieve betrokkenheid van ouders. Denk hierbij aan het meedraaien van ouders op de opvang bij bepaalde groepsactiviteiten.

Bekijk het complete aanbod

Begeleide oefenmomenten

Onze locaties bieden de gelegenheid tot begeleide oefenmomenten tussen ouder(s) en kind(eren)/jongere(n) in een veilige omgeving.

Time-out

In noodgevallen bieden wij een preventieve time-out voor kinderen/jongeren die gebruik maken van de opvang. Dit met als doel de kinderen/jongeren een time-out in vertrouwde omgeving te bieden. Een ander doel is om te voorkomen dat een situatie escaleert en de gevolgen mogelijk niet meer te overzien zijn. Een time-out plaatsing wordt alleen ingezet als wij/verwijzer dit nodig acht(en) en eventuele voorgaande de-escalerende interventies geen resultaat geboden hebben.

Logeermomenten

Om ouders te ontlasten/crisis te voorkomen, biedt Jong en Jeugd  logeermomenten aan. In overleg met het gezin en de verwijzer leveren wij aanbod op maat waarbij inzet van logeermomenten per situatie wordt beoordeeld. Er wordt na inzet van een logeermoment zo snel mogelijk toegewerkt naar de beëindiging hiervan.

Vervoer

Het is mogelijk om gebruik te maken van onze breng- en haalservice voor kinderen/jongeren die gebruik maken van onze specialistische dagopvang.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

adminDiensten